Fedor® Super-Premium Hrana za životinje, za pse i mačke

Fedor® Super Premium Hrana za životinje nudi kvalitetnu vrhunsku  hranu za pse i mačke te predstavlja instituciju koja promiće trajnu zaštitu životinja.

 

Top- proizvodi jednostavno se lakše prodaju – stoga igrajte na kartu Fedor®-a!

IU današnje vrijeme su psi i mačke u pogledu prehrane potpuno ovisni o svojim vlasnicima. Večina naših ljubimaca nema više mogućnosti da sami izravnaju nedostatnu ili pogrešnu hranu. Nije jednostavno skupiti ozbiljne i osnovane informacije o korektni hrani za životinje. Večina vlasnika životinja stoga kupuje kompletnu hranu kao što je Fedor® Super-Premium hrana za životinje.

 

Fedor® Super-Premium hrana za životinje iskaće iz mase sličnih

Ako se odreknemo skupe reklama, tako ušteđen novac može se investirati u kvalitetu proizvoda – tako funkcionira i Fedor® Super Premium hrana za životinje. Dugoročno gledano kvaliteta se uvijek probije, te GASPER GRUPA INTERNACIONAL stoga kod Fedor®-a razvija vrhunsku kvalitetu proizvoda i novi, potpuno svježi marketinški koncept. Proizvodni troškovi kod uobičajenih hrana za životinje iznose čak manje od 10 % prodajne cijene, a najveći dio progutaju trgovačke marže, troškovi logistike, visoki troškovi marketinga itd. Ako se želi nešto zaraditi, onda se mora štedjeti na račun kvalitete proizvoda. Fedor® ovdje kreće drugim putem: večina troška sastoji se od investiranja u visokovrijedne sirovine i pažljivu, vrsti primjerenu obradu. Stoga ima Fedor® velik udio stalnih kupaca, jer tko je jednom hranio Fedor®-om, taj i ostaje kod toga. Sa proizvodom kao što je Fedor® prodaja je zabavna!

 

Tržište sa Premium- i Super-Premium proizvodima za ljubimce raste

Segment Super-Premium proizvoda za životinje konstantno je rastao zadnjih godina dvoznamenkastim brojkama. Čak i zadnje godine gospodarske krize nisu mogle prekinuti ovaj trend. Tržišni potencijal nije ni blizu iscrpljen – šansa za svakog tko je sanjao o poslu sa svrhom i dobrim prihodima.

 

Koncept Fedor® počiva na tri stuba:

Zvuči dobro? Ovdje ćete saznati više o našim modelima licenci...