• Izdao:

   

  GASPER GROUP®

  GASPER GROUP® Kurt Gasper GmbH
  Dienersdorf 11, A-8224 Kaindorf, direktor: Kurt Gasper, Trgovački registar: Pokrajinski građanski sud Graz, MBS.: 273794p, ATU 62241648

  Tel.: 0043 3334 32440 
  Mail: office(at)gaspergroup.com 

   

  Kontakt:

  Za ideje ili pitanja možete se od ponedjeljka do petka između 9.00 h i 13.00 h obratiti na navedeni telefonski broj na kojem će Vam dalje pomoći.

  Alternativno Vam je u svako doba na raspolaganju e-mail office(at)gaspergroup.co.

   

  Fotografije:

  Fedor®, razni arhivi, Fotolia.com, Pixelio.de

   

  Uputa o odgovornosti:

  Usprkos pažljivoj sadržajnoj kontroli ne preuzimamo odgovornost za sadržaje eksternih linkova. Za sadržaj linkiranih stranica su odgovorni isključivo njihovi vlasnici.

   

   

Vaše prednosti kao partner

Prednostni kupac

 • Besplatno kupovati ili proizvodi po nabavnoj cijeni

Neovisnost

 • slobodna podjela vremena
 • financijska neovisnost
 • uspješna karijera
 • dobitak na pogledima

Potpuna podrška

 • vlastiti posao
 • vlastita web stranica
 • online ured
 • školovanje/obuka
 • Start-Up paketi
 • Servis Hotline